Kích thước của đuôi côn và áo côn trong cơ khí

KÍCH THƯỚC ĐUÔI CÔN MÁY KHOAN

Đuôi côn là một phụ kiện có tác dụng làm cầu nối để lắp đặt giữa đầu kẹp dao cụ vào máy cần dùng

Kích thước đuôi côn
Kích thước đuôi côn

KÍCH THƯỚC ÁO CÔN MÁY KHOAN

Áo côn là phụ kiện dùng để lồng vào đuôi côn hoặc mũi khoan côn loại nhỏ để biến đuôi côn và mũi khoan côn loại nhỏ đó trở thành loại lớn.

Kích thước áo côn
Kích thước áo côn
Call Now Button