Tag Archives: Kích thước mũi ta rô

Bảng tra kích thước mũi ta rô và collet kẹp

Các loại mũi ta rô có mặt trên thị trường có những chuẫn mũi như. Mũi chuẫn JIS (Nhật Bản), mũi chuẩn ISO (Trung Quốc) và một số ít mũi chuẩn DIN (Đức) các loại collet kẹp giúp mũi ta rô chặt hơn khi gắn lên máy ta rô. Mỗi loại chuẩn mũi có kích […]

Call Now Button