Sản phẩm mớixem thêm

-3%
46.500.000  45.000.000 
-8%
26.000.000  24.000.000 
-9%

Máy Khoan từ Trung Quốc

Máy khoan từ 50mm giá rẻ Magbor CK-50

16.500.000  15.000.000 
-9%
396.000  360.000 
-9%
390.000  355.000 
-9%
390.000  355.000 
-9%
380.000  345.000 
-9%
380.000  345.000 
-9%
379.000  345.000 
-6%
6.200.000  5.800.000 
-14%
7.000.000  6.000.000 
-12%
13.000.000  11.500.000 
-14%
1.400.000  1.200.000 

Máy khoan phayxem tất cả

-5%
38.000.000  36.000.000 
-4%
55.000.000  53.000.000 
-3%
78.000.000  76.000.000 
16.000.000 
-7%
70.000.000  65.000.000 

máy ta rôxem tất cả

Máy ta rô cần chạy điện

Máy ta rô cần chạy điện Unifast ET-12-1200

32.000.000 

Máy ta rô cần chạy điện

Máy ta rô cần chạy điện ETU-12-1800

37.000.000 

Máy ta rô cần khí nén

Máy làm ren 3-24mm AT-24-1800

41.000.000 

Máy ta rô cần chạy điện

Máy làm ren tự động ETU-16-1800

41.000.000 
-4%
25.000.000  24.000.000 

Máy ta rô cần khí nén

Máy ta rô cần khí nén ATU-24-1100

40.000.000 

Máy ta rô cần chạy điện

Máy ta rô cần tự động ET-16-1200

35.000.000 

Máy ta rô cần chạy điện

Máy ta rô cần chạy điện Unifast ET-12-1800

36.000.000 

máy khoan bànxem tất cả

Máy Khoan Cần WDDM

Máy khoan cần WDDM Z3040x8/1

Liên hệ
Liên hệ

Máy Khoan Cần WDDM

Máy khoan cần mini Z3032x7

Liên hệ

Máy Khoan Cần WDDM

Máy khoan cần WDDM Z3040x8/1

Liên hệ

máy khoan từxem tất cả

-6%
80.000.000  75.000.000 
24.000.000 
-1%

Máy Khoan từ Châu Âu

Máy khoan từ có ta rô Magtap30

36.000.000  35.500.000 
26.500.000 
30.500.000 

Máy gia công ốngXem tất cả