Lỗ khoan ta rô , bảng tra lỗ khoan ta rô theo bước ren.

Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan để taro nhằm xác định được các bước ren phổ biến đối với từng size taro đồng thời xác định lỗ cần khoan trước khi taro, áp dụng cho cả taro tay hay taro bằng máy tarô chuyên dùng.
Có thể dùng công thức sau:
d1 = d – P
trong đó :
– d1 = đường kính chân ren hoặc lỗ cần khoan
– d = đường kính đỉnh của ren
– P = bước ren
Ví dụ: Cần taro ren M8 bước ren là 1.25 thì đường kính lỗ cần khoan là: 8 – 1.25 = 6.8.
Hoặc có thể tra theo bảng sau.

Bảng tra kích thước lỗ khoan theo bước ren khi ta rô
Bảng tra kích thước lỗ khoan theo bước ren khi ta rô
Call Now Button