Tag Archives: Bảng tr a kích thước lỗ khoan theo bước ren khi ta rô

Lỗ khoan ta rô , bảng tra lỗ khoan ta rô theo bước ren.

Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan để taro nhằm xác định được các bước ren phổ biến đối với từng size taro đồng thời xác định lỗ cần khoan trước khi taro, áp dụng cho cả taro tay hay taro bằng máy tarô chuyên dùng. Có thể dùng công thức sau: d1 = d […]

Call Now Button